Protisluneční skla

Architekti už mnoho let hledají nové materiály pro zhotovení fasád a v současnosti se velmi oblíbeným stalo sklo. Domy, kanceláře, veřejné budovy jsou plné světla, vysoký stupeň průhlednosti skla však může způsobit přehřívání místností a vysokou propustnost UV paprsků.

Aby k tomu nedocházelo, potřebují architekti moderně řešená skla montována na fasádách. Odpovědí na takovou potřebu se stála protisluneční skla Effector Sun Effect. Při výrobě těchto skel je využíván proces nanášení vrstev kovů nebo oxidů kovů, díky čemuž lze dosáhnout ultra tenké vrstvy, která zajišťuje jednotný vzhled a maximální optickou kvalitu.

Protisluneční skla Effector Sun Effect s absorpčním sklem:

Jedná se o základní řešení používané u protislunečních skel. Absorpční sklo je zabarveno během výrobního procesu ve sklárně. Zabarvení na modrou, hnědou, grafitovou nebo zelenou barvu umožňuje pohlcení části spektra. Díky absorpci se skla silně nahřejí a pohltí cca 50 % energie slunečního záření, následně energii vrátí zpět do exteriéru. Z tohoto důvodu jsou používána jako vnější skla pro vícenásobné zasklení. Jsou charakteristická nízkým koeficientem odrazu světla, o něco menším než bezbarvé sklo float. V závislosti na získání požadované energetické bilance celého zasklení je zvolena vhodná barva a tloušťka skla. Účinnost absorpčních skel totiž roste spolu se zvětšením tloušťky skla.

Protisluneční skla Effector Sun Effect s reflexním sklem:

Pokročilejším řešením protislunečních skel je použití reflexního povrchu. Reflexní povrch je na sklo nanášen už během výroby. Jeho úkolem je odrážet jak viditelné světlo, tak sluneční teplo. Kromě správného vytváření energetické bilance je použití reflexního skla s různými barvami využíváno ke zvýšení estetické hodnoty budov a jejich okolí (efekt zrcadlového odrazu architektury okolí na fasádě).

Oba druhy protislunečních skel lze téměř libovolně kombinovat s jinými druhy skel. Spojení s nízkoemisními nebo bezpečnostními skly v jednom vícenásobném zasklení umožňuje vyhovět požadavkům širokého spektra zákazníků a vytvořit vícefunkční zasklení, která účinně chrání před nežádoucí energetickou výměnou v každém ročním období.

Protisluneční skla Effector Sun Effect se selektivním sklem:

Protisluneční skla Effector Sun Effect ze selektivního skla patří poslední dobou mezi nejoblíbenější, především díky dvojnásobně lepším tepelně izolačním vlastnostem. Kdysi bylo možné odlišit selektivní povrch od průhledného skla díky namodralému odstínu. V současnosti je selektivní sklo bezbarvé, proto jej lze poznat na základě speciálního čidla, které reaguje na oxidy kovů na skleněné tabuli. Může být také zabarveno na modrou, hnědou, šedou nebo zelenou barvu. Mnohonásobné potahování oxidy kovů umožňuje dosáhnout optimálního efektu odrazu, kontrolovat solární zisky místností a omezit prostup sluneční energie, stejně jako zajistit vysokou tepelnou izolaci. Komora vícenásobného zasklení ze selektivního skla je vyplněna argonem, který zlepšuje tepelně izolační vlastnosti o cca 20 %.

VÝHODY protislunečních skel Effector Sun Effect:

  • široké využití jak s ohledem na design, tak s ohledem na technické vlastnosti,
  • snížení nákladů, především v průmyslových budovách, díky snížení nákladů na ochlazování,
  • větší komfort v místnosti a tím pádem také příjemnější teploty v letním období,
  • protisluneční skla zadržují 50–76 % sluneční energie, díky čemuž lze dosáhnout dokonalé protisluneční ochrany.