EU Projekte

2022-04-15
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci Samochodu z HDS
2022-03-31
Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci Samochodu z HDS
2022-03-25
HENSFORT sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci w postaci Samochodu z HDS w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0008/20.
2022-03-09
Informujemy, że HENSFORT sp. z o.o. realizuje projekt pn. " WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.
2022-03-08
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci Samochodu z HDS
2022-03-08
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci Przyssawki do szklenia (podciśnieniowy podnośnik do szkła)
2022-02-22

HENSFORT sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Przyssawki do szklenia (podciśnieniowy podnośnik do szkła) w ramach projektu pn.

2022-02-21
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci Samochodu z HDS
2022-02-18
HENSFORT sp. z o.o.  przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na realizację usług związanych z zakupem oprogramowania konfiguratora i modernizacją strony www
2022-02-08

HENSFORT sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługi związane z zakupem oprogramowania konfiguratora i modernizacją strony www w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0008/20.

2022-02-07
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.4/POPW dotyczące realizacji usług związanych z zakupem oprogramowania konfiguratora i modernizacją strony www - ANULOWANE
2022-01-31

HENSFORT sp. z o.o.  przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na realizację usług związanych z projektowaniem marki (innowacja marketingowa) oraz wdrożeniem innowacji  organizacyjnej i procesowej w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0008/20.

2022-01-26
HENSFORT sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługi związane z zakupem oprogramowania konfiguratora i modernizacją strony www w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0008/20.
2022-01-14
HENSFORT sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usług związanych z projektowaniem marki (innowacja marketingowa) oraz wdrożeniem innowacji organizacyjnej i procesowej w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0008/20.
2021-12-31
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci: Gilotyna do blachy (CZĘŚĆ I), Zagniatarka do blachy (zaginarka hydrauliczna) (CZĘŚĆ II)
2021-12-08
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci wózka widłowego
2021-12-01
Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci wózka widłowego.
2021-11-23
HENSFORT sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Wózka widłowego, 1 szt w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ"
2021-11-22
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci: Gilotyna do blachy (CZĘŚĆ I), Zagniatarka do blachy (zaginarka hydrauliczna) (CZĘŚĆ II).
2021-10-26
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR  4/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci: Gilotyna do blachy (CZĘŚĆ I), Zagniatarka do blachy (giętarka hydrauliczna) (CZĘŚĆ II), Ploter frezująco-tnący (CZĘŚĆ III), Urządzenie niwelacyjno-pomiarowe (CZĘŚĆ IV).
2021-10-11
Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci: Gilotyna do blachy (CZĘŚĆ I), Zagniatarka do blachy (giętarka hydrauliczna) (CZĘŚĆ II), Ploter frezująco-tnący (CZĘŚĆ III), Urządzenie niwelacyjno-pomiarowe (CZĘŚĆ IV).
2021-10-08
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci: linii do produkcji stolarki aluminiowej
2021-10-08
Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.4/POPW dotyczące dostawy środków trwałych w postaci: Gilotyna do blachy (CZĘŚĆ I), Zagniatarka do blachy (giętarka hydrauliczna) (CZĘŚĆ II), Ploter frezująco-tnący (CZĘŚĆ III), Urządzenie niwelacyjno-pomiarowe (CZĘŚĆ IV).
2021-09-22

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów wraz z naszymi odpowiedziami.    

2021-09-10

HENSFORT sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I:  Gilotyna do blachy – 1 sztuka,

2021-08-20
HENSFORT sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci linii do produkcji stolarki aluminiowej, w której skład wchodzą: 
2021-02-15
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.4/POPW dotyczące realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów
2021-02-01

Informujemy, że HENSFORT sp. z o.o. realizuje projekt pn. " WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

2021-01-19
HENSFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów – linia produktów barierowo – osłonowych oraz linia wzornicza systemu otworowo-elewacyjnego.
2019-12-13

Informujemy, że HENSFORT Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI REM II W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4. Wzór na konkurencję.

2019-05-31
Firmie HENSFORT Sp. z o.o. przyznano dofinansowanie na realizację projektu pt. "Wdrożenie autorskiej technologii produkcji stolarki otworowej wyposażonej w nowatorski układ chłodzenia” w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2018-12-18

REM II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy REM II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn.

2018-12-04
REM II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy REM II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI REM II W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.
2018-08-09
Informacja o wyniku postępowania ofertowego w sprawie zamówienia na dostawę i montaż Kompresora – sprężarki śrubowej wraz z osprzętem.
2018-07-20
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę i montaż Kompresora – sprężarki śrubowej wraz z osprzętem.
2018-06-25
Informacja o wyniku postępowania ofertowego w sprawie zamówienia na dostawę i montaż urządzenia do nanoszenia koloidu nano-tytanu na powierzchnie szklane.
2018-06-12
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę i montaż urządzenia do nanoszenia nano-tytanu.
2018-05-15
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę i montaż urządzenia do nanoszenia nano-tytanu.
2018-05-02
Firmie REM II SP. Z O.O. przyznano dofinansowanie na realizację projektu pt. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych szansą na wzrost konkurencyjności i innowacyjności REM II Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.
2018-02-13
Informacja o wyniku postępowania ofertowego w sprawie zamówienia na dostawę wózka widłowego.
2018-01-25
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę wózka widłowego.
2017-10-26
Informacja o wyniku postępowania ofertowego na Dostawę linii produkcyjnej i urządzeń towarzyszących do produkcji stolarki otworowej PVC.
2017-09-18
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę linii produkcyjnej i urządzeń towarzyszących do produkcji stolarki otworowej PVC.
2017-08-22
Informacja o wyniku postępowania ofertowego w sprawie zamówienie na dostawę oprogramowania komputerowego
2017-08-08
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę oprogramowania komputerowego Postępowanie nr 1/2017/SOFT
2017-04-26
Informacja o wyniku postępowania ofertowego na Budowę Hali Produkcyjnej przy ul. Przemysłowej w Przemyślu.
2017-04-07
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na Budowę Hali Produkcyjnej przy ul. Przemysłowej w Przemyślu