Informacja o wyniku postępowania ofertowego w sprawie zamówienia na dostawę i montaż urządzenia do nanoszenia koloidu nano-tytanu na powierzchnie szklane

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w sprawie zamówienia na dostawę i montaż urządzenia do nanoszenia koloidu nano-tytanu na powierzchnie szklane.