Passive house in Austria

Inwestycja realizowana z naszym partnerem, firmą Northouse. Inwestor, ceniący sobie naturalne środowisko i ekologiczne podejście, zdecydował się na budowę domu pasywnego w uroczym, lesistym zakątku w Austrii. W celu spełnienia wymogów domu pasywnego, inwestor zdecydował się na zamontowanie ciepłego, wykonanego z recyklatu, systemu okien PVC HENSFORT Civis. Zapewniają one użytkowników komfortowe warunki użytkowania , a dzięki utrzymywaniu energii cieplnej wpływają na ograniczenie kosztów w okresie grzewczym.

The investment is carried out with our partner, the Northouse company. The investor, who values ​​the natural environment and ecological approach, decided to build a passive house in a charming, wooded corner in Austria. In order to meet the requirements of a passive house, the investor decided to install a warm, recycled, PVC HENSFORT Civis windows system. This sytem provides  users with comfortable conditions  and thanks to maintaining heat they reduce costs during the heating period