WARSAW: NEW URSUS STATION

Inwestycja realizowana jest w duchu idei zrównoważonego rozwoju. Budynki charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną. Inwestor, firma ROBYG wyposażyła budynki  w ekologiczne rozwiązania, takie jak oświetlenie LED czy instalacje fotowoltaiczne. Osiedle budowane jest w technologii Smart House, która pozwala między innymi zarządzać zużyciem energii elektrycznej. Dostarczona przez markę HENSFORT stolarka okienna w systemie CIVIS zapewnia najwyższe parametry energooszczędności i termoizolacyjności pozwalając na ekologiczne zużycie światła. 

The investment is being built in the spirit of sustainable development idea. Buildings are characterized by high energy efficiency. The investor, Robyg company , equipped the buildings with ecological solutions, such as LED lighting and photovoltaic installations. The estate is built in Smart House technology, which e.g  allows to manage electricity consumption. The window frames provided by the HENSFORT brand in the CIVIS system ensure the highest energy-saving and thermal insulation parameters, allowing the ecological light consumption.