Nawiewniki

Nawiewniki okienne są prostymi urządzeniami odpowiedzialnym za doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczeń. Nawiewniki stosuje się w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną, mechaniczną-wywiewną lub hybrydową. Można je stosować w oknach wykonanych z PVC, drewna lub aluminium. Montowane powinny być w górnej części stolarki okiennej lub kasecie rolety zewnętrznej.

Ciśnieniowy

Jest wyposażony w stabilizator przepływu powietrza chroniący przed nawiewem zbyt dużego strumienia świeżego powietrza. Funkcja bardzo przydatna zwłaszcza zimą gdzie duże różnice temperatur  po obu stronach okna mogą doprowadzić do niepotrzebnej utraty ciepła. Stabilizator występuje w formie membrany ulokowanej w nawiewniku lub w czerpni zewnętrznej (okapie).

 

Higrosterowany

Automatycznie reguluje dopływ świeżego powietrza w zależności od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Elementem sterującym poziomem otwarcia jest wiązka taśmy poliamidowej. Im wyższa jest wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy przepływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Rozwiązanie to ze względu na minimalną potrzebę ingerencji użytkownika w działanie urządzenia zyskały na rynku największa popularność.

 

Wrębowy

Składa się z dwóch pojedynczych elementów o szerokości 125 mm każdy. Klapy wentylacyjne wyposażone są w różne przeciwwagi, przez co poszczególne nawiewniki reagują odpowiednio na napór wiatru. Świeże powietrze z zewnątrz doprowadzane jest do przestrzeni pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Tam wstępnie ogrzane unosi się do góry i przez nawiewnik przedostaje się do wnętrza pomieszczenia. Jest łatwy w montażu, nie wymaga specjalnych wierceń i prac frezerskich. Instalacji można dokonać również w zamontowanym już oknie.

 

Manualny

Najprostszy nawiewniki, w którym za ilość dostarczanego powietrza odpowiedzialny jest użytkownik. Poprzez manualną regulację nawiewnika decyduje on o stopniu jego otwarcia a co za tym idzie o ilości napływającego powietrza.