Zaangażowanie społeczne

Od wielu lat marka Hensfort patronuje wielu imprezom sportowym, kulturalnym czy charytatywnym. Poza naszym strategicznym projektem czyli sponsorowaniem drużyny Niedźwiadki Hensfort Przemyśl na stałe współpracujemy z:

Niedźwiadki

NIEDŹWIADKI HENSFORT PRZEMYŚL

Fundacja DKMS

Od wielu lat Hensfort aktywnie wspiera wiele inicjatyw charytatywnych oraz społecznościowych.

Linia 102

Od Grudnia 2017 roku współpracujemy ze stowarzyszeniem społecznym Linia 102.pl, którego celem jest powrót połączenia kolejowego Przemyśl-Zagórz.

Orliki Hensfort

ORLIKI HENSFORT PRZEMYŚL


Od 2016r. wspieramy drużynę Orlików Hensfort, prowadzoną przez Henryka Łaskarzewskiego, trenera roku 2017 w kategorii Orlik.