Dofinansowanie na realizację projektu pt. "Wdrożenie autorskiej technologii produkcji stolarki otworowej wyposażonej w nowatorski układ chłodzenia” w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek, POIR na lata 2014–2020

Firmie HENSFORT Sp. z o.o. przyznano dofinansowanie na realizację projektu pt. "Wdrożenie autorskiej technologii produkcji stolarki otworowej wyposażonej w nowatorski układ chłodzenia” w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:
Celem projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych okien z systemem nawiewno-wywiewnym, będących wynikiem opracowanych przez REM II wyników prac B+R oraz innowacji procesowej w postaci technologii ich wytwarzania.
W wyniku realizacji projektu możliwe będzie:
- wprowadzenie na rynek nowego produktu, o unikalnych korzyściach dla użytkownika
- wzrost konkurencyjności, poprzez zaoferowanie produktu będącego odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie
- zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
- zwiększenie aktywności firmy na rynkach międzynarodowych
- podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny firmy
- budowa wizerunku firmy jako innowacyjnej i prośrodowiskowej
- stworzenie nowych miejsc pracy


Numer projektu: POIR.03.02.01-18-0045/18
Wnioskowana wartość dofinansowania: 6.143.580,00 PLN