WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ

Informujemy, że HENSFORT sp. z o.o. realizuje projekt pn. " WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: HENSFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa projektu: WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ

Cel projektu: Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa HENSFORT na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Przedmiotowy projekt umożliwi spółce HENSFORT osiągnięcie następujących efektów:

1.Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii dodatków barierowo-osłonowych uzupełniających ofertę stolarki okiennej;

2. Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu - systemu otworowo-elewacyjnego;

3. Odświeżenie marki HENSFORT w odniesieniu do nowych produktów;

4. Rozwój firmy HENSFORT i wzmocnienie pozycji rynkowej;

5. Uporządkowanie wewnętrznych procedur wspierających procesy wzornicze, produkcyjne i

sprzedażowe.

Całkowita wartość projektu: 6 167 731,68 PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 014 416,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 997 649,60 PLN.