WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ

Informujemy, że HENSFORT Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI REM II W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4. Wzór na konkurencję.

  • Nazwa Beneficjenta: HENSFORT Sp. z o.o. (dawniej REM II Sp. z o.o.)
  • Nazwa projektu: "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI REM II W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”.
  • Cel projektu: Celem głównym realizacji projektu jest określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego firmy na podstawie audytu wzorniczego. Jednym z efektów projektu będzie przyjęcie do wdrożenia strategii wzorniczej.
  • Całkowita wartość projektu: 94 710,00 PLN;
  • Wartość kosztów kwalifikowanych: 77 000,00 PLN;
  • Dofinansowanie projektu z UE: 65 450,00 PLN.