Sklo

Nízkoemisné, Bezpečné, Protislnečné ,Ozdobné , špeciálne.
Nízkoemisné

Produkované z nízkoemisného skla s mäkkým povlakom, ktoré je vyrábané v procese „off line“, t.j. kovová vrstva je na tabuľu nanášaná mimo výrobnej linky skla float. 

Bezpečné

Sú to sklenené tabule, ktoré, v závislosti od typu stavby, zabezpečujú rôzne funkcie - chránia pred vlámaním, obmedzujú riziko zranenia úlomkami skla v prípade ich rozbitia a riziko vypadnutia

Protislnečné

Už mnoho rokov hľadajú projektanti budov nové materiály na produkciu fasád a v dnešnej architektúre našlo sklo širokospektrálne využitie.

Ozdobné

Ornamentálne sklo používané v ozdobných sklenených tabuliach Effector beauty Effect má nižšiu priehľadnosť spôsobenú rozptylom svetelných lúčov na jeho vzorovanom povrchu. 

Špeciálne

Použitie nízkoemisného skla a vyplnenie medzisklenného priestoru vzácnym plynom spôsobujú značný nárast tepelnej izolácie vrstveného skla, avšak jeho hrany sú od seba oddelené a spojené materiálmi s oveľa vyššou tepelnou vodivosťou