Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę i montaż urządzenia do nanoszenia nano-tytanu.