Informacja o wyniku postępowania ofertowego w sprawie zamówienie na dostawę oprogramowania komputerowego