INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.4/POPW dotyczące realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów

HENSFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów – linia produktów barierowo – osłonowych oraz linia wzornicza systemu otworowo-elewacyjnego.

Działanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0008/20.