Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę oprogramowania komputerowego Postępowanie nr 1/2017/SOFT