VARŠAVA: STACJA NOWY URSUS

Investícia realizovaná v duchu idey trvalo udržateľného rozvoja. Všetky budovy sú vysoko energeticky úsporné. Investor, skupina ROBYG, vybavil budovy ekologickými riešeniami, ako napr. LED osvetlenie či fotovoltické ? panely. Sídlisko je postavené v technológii Smart House, ktorá okrem iného umožňuje riadiť spotrebu elektrickej energie. Okná systému CIVIS dodala spoločnosť HENSFORT. Zaručujú najvyššie energeticky úsporné a tepelnoizolačné parametre umožňujúce ekologické využitie svetla.